ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα ταχυεκτυπωτικά RISO COMCOLOR

είναι ιδανικά για τις εξής εφαρμογές εκτυπώσεων εμπορικού χρώματος* :

 • Προτυπωμένα έντυπα τιμολόγησης
 • Μπλοκ χημικού χαρτιού και με αρίθμηση (δείτε τα σχετικά video no1 & no2 )

 • Φεϊβολάν
 • Συνταγολόγια
 • Εγχειρίδια οδηγιών
 • Μπλοκ εστιατορίων
 • Βιβλία εκπαίδευσης, λογοτεχνίας κτλ.
 • Ημερολόγια
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Διπλώματα εκπαίδευσης
 • Κόλες αναφοράς
 • Φάκελοι στα CC 3110/7150/9150/7330/9630 (δείτε το Digifeed τροφοδοτικό εδώ)

 • Εφημερίδες (δείτε το σχετικό video εδώ)
 • Φόρμες συμφωνητικού
 • Επιστολές
 • Σουπλά οικολογικής εκτύπωσης (μελάνια από Soya oil)

κ.α....

*Εμπορικό χρώμα (commercial color) είναι οι μη φωτογραφικής ποιότητας εκτυπώσεις.