Επικοινωνήστε μαζί μας

εάν συμφωνήτε με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων

(GDPR 2016/679) ο οποίος είναι σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018,

συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα :

Μιχαλακοπούλου 107, Αθήνα 115 27

211 013 1210

211 013 1211

info@riso.gr

sales@riso.gr